7th of Mayo 2012
 
Trzy najprostsze rozwiązania życiowych problemów (Bodleian, MS. Douce 195, fol. 122v)

Trzy najprostsze rozwiązania życiowych problemów (Bodleian, MS. Douce 195, fol. 122v)

Clipart: FETC     Theme: Robert Boylan     Host: Tumblr     Feed: RSS     History: Archive
  • Ask Me